Αξιολόγηση Αθλητικών Οργανισμών

Αντικείμενο του μοντέλου αποτίμησης αποτελεί η συνολική δραστηριότητα των 391 αθλητικών οργανισμών (Μητρώο Αθλητικών Σωματείων – ΓΓΑ, 2022) που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και δραστηριοποιούνται σε 49 διαφορετικά αθλήματα.

Το πρόγραμμα αξιολόγησης «Olympian Land Sport Clubs Passmark», προβλέπει για την αξιολόγηση των αθλητικών οργανισμών την συλλογή ποσοτικών δεδομένων που αφορούν στις εξής τέσσερις (4) βασικούς Πυλώνες:

  1. Αθλητικές Δραστηριότητες, Προγράμματα, Δράσεις και Ανθρώπινοι Πόροι
  2. Αποτελεσματική Διοίκηση και Διακυβέρνηση
  3. Ποιοτικές Εγκαταστάσεις και Ασφαλές περιβάλλον
  4. Μάρκετιγνκ, Επικοινωνία, Χορηγίες και Δικτύωση

Συνολικά το μοντέλο της ορθής λειτουργίας των αθλητικών οργανισμών «Olympian Land Sport Clubs Passmark» δομείται στους παρακάτω 4 πυλώνες, οι οποίοι περιέχουν 12 Κριτήρια, 98 Δείκτες και 140 τεκμηριωμένες αποδείξεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Powered by

MPDO White

Ακολουθήστε μας στα social media

Scroll to Top
Skip to content